Hanes

Built in 1896, the Old Town Hall was originally the seat of local government, which included the Council Chamber, Magistrates Court and holding cells for remand prisoners.

Adeiladwyd Hen Neuadd y Dref  yn 1896 fel canolfan llywodraeth leol yn wreiddiol, yn cynnwys Siambr y Cyngor, y Llys Ynadon a chelloedd ar gyfer carcharorion a gadwyd yn y ddalfa.

Wedi blynyddoedd o ddefnydd dinesig, symudwyd y gwasanaethau hyn yn 1989, gan adael Hen Neuadd y Dref yn wag.

Wedi hynny, aeth y Hen Neuadd I ddwylo preifat ac fe’i ddefnyddiwyd fel clwb nos. Cafodd ei fandaleiddio’n ddiseremoni a dechreuodd yr adeilad fynd â’i ben iddo. Penderfynodd Cymdeithas Tai Merthyr Tudful i achub yr adeilad a diogelu ei dreftadaeth unigryw pan brynodd Hen Neuadd y Dref yn 2007. Gyda chymorth amrywiaeth o bartneriaid cyllido, cychwynnodd yr hen adeilad ar ei daith tuag at fywyd newydd fel canolfan ar gyfer y celfyddydau , treftadaeth a’r diwydiannau creadigol.

Mae Hen Neuadd y Dref wedi cael ei hadnewyddu a’i hadfer yn helaeth, gan gydblethu ei nodweddion cyfnod hardd â chyfleusterau a thechnolegau celfyddydol newydd sbon i’w wneud yn adeilad sy’n gwir ysbrydoli.

DOD YN FUAN! Bydd llyfr cyn bo hir ar gael i’w prynu ar hanes ac adnewyddu Hen Neuadd y Dref.

back
back back back back back back back back back back back back back back back